กลุ่มจักสานเข่งปลาทู | ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น Archives | จำปาโมง.ไทย

กลุ่มจักสารเข่งปลาทูบ้านกลางน้อย

ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์        กลุ่มจักสารเข่งปลาทูบ้านกลางน้อย  หมู่ 6

ประธานกลุ่ม                นางเดชไพวรรณ ชนูนันท์

จำนวนสมาชิกกลุ่ม       30   คน

ประโยชน์ที่ได้รับ            – สร้างรายได้ให้ครัวเรือน

– ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

– เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

– ใช้วัสดุที่มีในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

ที่ตั้งกลุ่ม                  51 หมู่ 6 ตำบล จำปาโมง  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  41160

หมายเหตุ                    ทางกลุ่มรับสอนทำเข่งปลาทู  สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 087-8558922

The post กลุ่มจักสานเข่งปลาทู appeared first on จำปาโมง.ไทย.

 ​ 

Share :