นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ทดลองเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์ | ข่าวสารชุมชน Archives – บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย

ทดลองเข้าใช้งานระบบได้ที่นี่ The post นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ทดลองเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์ appeared first on บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย. ​ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าอบรมอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน | ข่าวสารชุมชน Archives – บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม, อาจารย์พนม แก้วผาดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมู ...

นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าอบรมอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน | ข่าวสารชุมชน Archives – บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม, อาจารย์พนม แก้วผาดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโล ...

นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เข้าอบรมอาสานำเที่ยว ไกด์เยาวชน | ข่าวสารชุมชน Archives – บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม, อาจารย์พนม แก้วผาดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมถ่ายท ...

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อำเภอไชยปราการ | เมืองเก่าไชยปราการ.ไทย

20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 อำเภอไชยปราการได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อำเภอไชยปราการ โดยมีนายปธิกร เปี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการเป็นประธานฯ ตามคำสั่ง อำเภอไชยปราการ ที่๒๐๒/ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกท ...

ผู้ประกอบกิจการทำดอกไม้และเครื่องสักการะวัดพระแก้ว | ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย

ชุมชนวัดพระแก้ว ผู้ประกอบกิจการทำดอกไม้และเครื่องสักการะวัดพระแก้ว  ที่ตั้ง ชุมชนวัดพระแ ...

กลุ่มผู้ประกอบกิจการทำดอกไม้และเครื่องสักการะวัดดอยงำเมือง | ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย

ชุมชนราชเดชดำรง      กลุ่มผู้ประกอบกิจการทำดอกไม้และเครื่องสักการะวัดดอยงำเมือง ตั้งอยู่ ...