กลุ่มผู้ประกอบกิจการทำดอกไม้และเครื่องสักการะวัดดอยงำเมือง | ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย

     กลุ่มผู้ประกอบกิจการทำดอกไม้และเครื่องสักการะวัดดอยงำเมือง ตั้งอยู่ภายในวัดดอยงำเมือง ชุมชนราชเดชดำรง เป็นจุดจำหน่าย เครื่องสักการะบูชาสถูป วัดดอยงำเมือง และ เครื่องเซ่นไหว้  เครื่องบวงสรวง และ เครื่องกราบไหว้บูชา (แล้วแต่วัตถุประสงค์) เครื่องเซ่นไหว้ของชาวล้านนามักจะประกอบไปด้วย ชุดหมากพลู ผลไม้ อาหาร และเนื้อสัตว์ต่างๆ  ส่วนการบวงสรวง ชาวบ้านจะทำบายศรีปากชามใช้ในการถวายและบวงสรวง เครื่องกราบไหว้บูชา ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู้คนหรือชาวบ้านทั่วไป โดยเครื่องกราบไว้บูชา ณ สถูปวัดดอยงำเมือง ก็จะประกอบไปด้วย ดอกไม้ธูปเทียน, รูปปั้นช้าง/ม้า, น้ำมันตะเกียง, ดาบคู่, พวงมาลัย7สี เป็นต้น

The post กลุ่มผู้ประกอบกิจการทำดอกไม้และเครื่องสักการะ<br>วัดดอยงำเมือง appeared first on ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย.

 ​ 

Share :