กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ | แหล่งท่องเที่ยว Archives | บ้านผือ.ไทย

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมขาติ บ้านนางาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ โดยนางอุไร สัจจะไพบูลย์ ประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่ม 60 คน โดยมีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการและได้จดทะเบียนเข้าเป็นวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบัน ทางกลุ่มได้ผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือยอมสีธรรมชาติ โดยอาศัยวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ และพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นวัสดุย้อมสีธรรมชาติจนกลายเป็น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่สวยงามและได้รับความนิยมอย่างสูง

ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มมีคุณลักษณะพิเศษที่สามารถระบายความร้อนได้ดี และไม่เกิดสารพิษต่อร่างกายเมื่อถูกแสงแดดเนื้อผ้ามีความเบา นุ่มนวล มีน้ำหนักทิ้งตัวเมื่อใช้เป็นอาภรณ์ชุดแต่งกาย ความสวยงามประณีตของผ้าทอมือยังสอดแทรกด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยมีการมัดหมี่แล้วนำไปย้อมให้เกิดลวดลาย โดยผสมผสานด้วยเทคนิคการทอผ้าแบบพื้นบ้าน เช่น ลายขิด ลายง้างฉลุ ลายกล่อมหางกระรอก ลาดขัดพื้นฐานและความชำนาญการย้อมสีธรรมชาติ จึงกลายเป็นผ้าทอมือที่มีความงดงาม มีสีสันลวดลายที่สวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว

The post กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ appeared first on บ้านผือ.ไทย.

 ​ 

Share :