ของฝาก จุดชมวิวท่าอ้อย | เที่ยวทุ่งหว้า.ไทย

“แบ่งปันน้ำใจ อนุรักษ์ภูมิปัญญา อยู่อย่างสามัคคี ใช้ชีวิตวิถีชุมชน”

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มของฝากจุดชมวิวท่าอ้อย
ทะเบียน: 5-91-06-01/1-0042
ที่อยู่: 63/1 ม.1 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โทรศัพท์: 086-969-2510  
Facebook: กลุ่มของฝากจุดชมวิวท่าอ้อยทุ่งหว้าสตูล

ชุมชนท่าอ้อย เป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และจุดชมธรรมชาติ คนในชุมชนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียงอาชีพหลักคือ การทำประมงและทำสวนยางพารา 

เมื่อ ต.ทุ่งหว้า มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น เพื่อชม ถ้ำเล สเตโกดอน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล แม่บ้านและคนในชุมชนได้รวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยการใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีอยู่ เช่น แปรรูปอาหารทะเล ทำขนม จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว เป็นการเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน อันจะเป็นผลทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

“อยากให้ชุมชนมีรายได้ ก็เลยมารวมกลุ่มกันทำขนมพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขนมผูกรัก ที่เป็นสัญลักษณ์ของสตูล เมื่อก่อนเขาจะเรียกว่า ขนมผูกโบว์ แต่ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อให้มันมีความหมายดี นักท่องเที่ยวจะได้ซื้อไปเป็นของฝากคนที่รัก เสงี่ยม หีมปอง ประธานกลุ่มฯ กล่าว

“ขนมผูกรัก ของเราที่ทุ่งหว้า จะไม่เหมือนที่อื่นใน จ.สตูล คือ ไส้ขนมของเราจะแห้ง ไล่มันจากไส้ขนมออกก่อน เวลาทอดจะไม่มีน้ำมันเยิ้มออกมา คนเลยชอบ มียอดสั่งเยอะประมาณ 300 กิโลต่อปี บางปีก็ 600-700 กิโล สร้างรายได้ให้ชุมชน” เสงี่ยม หีมปอง กล่าวต่อ

ปัจจุบันกลุ่มฯ มีสมาชิก 25 คน บริการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มี Facebook Page เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า พร้อมทั้งจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ สินค้าที่เป็นที่นิยม ได้แก่ 

ขนมผูกรัก ไส้กุ้ง ไส้ปลา ไส้หวาน

ขนมบูหงาบูดะ 

ผลิตภัณฑ์สัตว์ทะเลแปรรูป เช่น ปลาเส้น ปลาเกร็ดขาวตากแห้ง กุ้งแห้ง กะปิ มันกุ้ง น้ำพริก

ขนมผูกรัก ก่อนนำไปทอด
ขนมผูกรัก ในบรรจุภัณฑ์
ขนมผูกรัก ในบรรจุภัณฑ์
ปลาเค็มแดดเดียว
น้ำพริกปลาเส้น
กะปิ

The post ของฝาก จุดชมวิวท่าอ้อย appeared first on เที่ยวทุ่งหว้า.ไทย.

 ​ 

Share :