คณะประพันธ์เจริญศิลป์ | ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย

คณะลิเกได้มี คณะประพันเจริญศิลป์ และโดยลักษณะของการแสดงลิเกเป็นการร้องรำ และเนื้อเรื่องแบบนิทานพื้นบ้านภาคกลาง และ ละครพื้นบ้าน โดยรับเล่นงานตามงานต่างๆในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง  คณะลิเกประพันเจริญศิลป์ ถือเป็นคณะลิเกเพียงคณะเดียวในเขตตัวเมืองเชียงราย และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก โดยมีนายเชื้อ  และ นางฟอง ปัญณกุล เป็นหัวหน้าคณะลิเก มีบุตรสาวและบุตรชายเป็นพระเอกและนางเอก  นอกจากนั้นในเชียงรายยังมีคณะลิเกอีกหนึ่งคณะ คือ คณะซานน้อยวัฒนา ตั้งคณะอยู่ที่บ้านร่องเพี่ยว ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นอกจากนั้นตัวละครและ คณะนักแสดงเป็นชาวบ้านในชุมชนทั้งสามชุมชน ที่มีความสนใจในการแสดงลิเกเข้า มาเรียนรู้การรำร้องลิเก ภายหลังในปี พ.ศ. 2555 คณะได้เลิกกิจการ ผู้คนต่างก็แยกย้ายกันออกไปทำงานต่างๆ คณะลิเกจึงเป็นเพียงมรดกความทรงจำของย่านและเมืองเชียงราย 

อาจ  จันทร์ทา
อดีตนักแสดงคณะลิเก คณะประพันธ์เจริญศิลป์

The post คณะประพันธ์เจริญศิลป์ appeared first on ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย.

 ​ 

Share :