ฉิม เมล่อน | เที่ยวทุ่งหว้า.ไทย

เมล่อนจีโอปาร์ค

วิสาหกิจชุมชนฉิม (ฉิม เมล่อน)
ทะเบียน: 5-91-06-01/1-0032
ที่อยู่: 79 ม.4 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
โทรศัพท์: 081-839-8022
Email: tipong.siripong2515@gmail.com
Website: https://chimmelon.com
Facebook: Chim Melon

ฉิมเมล่อน เป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) การผสมเกษรของเมล่อน มีร้านกาแฟ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เมล่อนแปรรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมล่อนจีโอปาร์ค (อัตลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก) อันหมายถึงการสลักลายจีโอปาร์คลงบนผิวผลเมล่อน

ฉิมเมล่อน เริ่มกิจการตั้งแต่เดือนพฤศจิการยน 2556 ด้วยความใส่ใจของ คุณชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร ในการผลิตเป็นอย่างดีทุกขั้นตอน ตั้งแต่วันเพาะปลูก จนเก็บเกี่ยว ทำให้เมล่อนมีรสชาดหวาน ฉ่ำ ทำให้รู้สึกสดชื่น

ชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร เจ้าของ ฉิม เมล่อน

ชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร คนทุ่งหว้าโดยกำเนิด แต่ไปใช้ชีวิตการเรียน และทำงานต่างถิ่นมายาวนาน ทั้งรับใช้ชาติใน กรมแพทย์ ทหารเรือ จากนั้นผลันตัวเองไปทำธุรกิจ จนที่สุดตัดสินใจ “กลับบ้าน” เมื่อเดือนตุลาคม 2556

“มาถึงพื้นที่ผมตรงนี้ต้นกล้วยรกไปหมดเลย ผมเริ่มต้นจากศูนย์ หักร้างถางพง แต่ผมรู้อยู่แล้วว่ากลับมาเราจะทำอะไร นอกจากดูแลสวนยางของที่บ้านแล้ว ก็คือต้องทำเกษตร แต่เราไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อน ผมก็ไปเรียนรู้ที่ มูลนิธิพระดาบส จ.สมุทรปราการ เขามีโครงการอบรมศึกษาวิชาชีพหลักสูตร ปลูกผักไร้ดิน” คุณชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร เล่าเรื่องราวชีวิตย้อนหลังให้ฟัง

“ผมก็เริ่มต้นที่การปลูกผักปลอดสารแบบไร้ดิน โดยใช้เศษวัสดุมาต่อโต๊ะเพื่อทำการเพาะปลูกผักปลอดสาร เพียงสัปดห์แรกก็มีเด็กนักเรียน 20 คน เข้ามาศึกษาดูงาน และจากนั้นก็หน่วยงานต่าง ๆ ติดต่อขอเข้ามาดูงานตลอด” คุณชยพัทธ์ เล่าต่อ

กุมภาพันธ์ 2557 ได้เริ่มทำทดลองการปลูกผลเมล่อนในโรงเรือน มีการจดบันทึกและทดลองอย่างจริงจัง จนได้จดเป็น วิสาหกิจชุมชนฉิม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

มกราคม 2558 เริ่มทดลองปลูกพืชชนิดอื่น เช่น มะเขือเทศ เริ่มเขียนลายบนลูกเมล่อน เพื่อเพิ่มมูลค่า และเพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสินค้าชนิดใหม่ต่าง ๆ เช่น น้ำเมล่อนสมูตตี้ แยมเมล่อน กาแฟเมล่อน

“ก้าวต่อไปคือการพัฒนาต่อ ปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการเกษตร แล้วก็เรื่อง Green Energy ขบวนการผลิตที่ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 100% จะไปให้ถึงตรงนั้น จากนั้นเราจะเริ่มพิจารณาเรื่องการส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วย” คุณชยพัทธ์ ทิ้งท้าย

สินค้าและบริการ

ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์)

ร้านกาแฟ

เมล่อนพันธุ์ต่าง ๆ เมล่อนจีโอปาร์ค ผักผลไม้ตามฤดูกาล

สินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น  แยมเมล่อน น้ำเมล่อน น้ำตะไคร้

แยมเมล่อน
น้ำเมล่อน

The post ฉิม เมล่อน appeared first on เที่ยวทุ่งหว้า.ไทย.

 ​ 

Share :