ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อำเภอไชยปราการ | เมืองเก่าไชยปราการ.ไทย

20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 อำเภอไชยปราการได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อำเภอไชยปราการ โดยมีนายปธิกร เปี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการเป็นประธานฯ ตามคำสั่ง อำเภอไชยปราการ ที่๒๐๒/ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรบำไม้อำเภอไชยปราการ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้มีการบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหยุดยั้งในการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าให้มีความอุดม

สมบูรณ์ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ป่าตำบลแม่ทะลบที่ยังมีการบุกรุกทำลายอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อำเภอไชยปราการไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอไชยปราการ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า เกือบสี่พันไร่ โดยผลการประชุมสรุป จะได้ออกทำความเข้าใจกับชาวบ้านและผู้บุกรุก ที่ได้ทำการบุกรุกหลัง ปี พ.ศ.2557 ตามกฎหมายต้องดำเนินการขอพื้นที่คืนและดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นจะได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อทำการแก้ไขปัญหาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

The post ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อำเภอไชยปราการ appeared first on เมืองเก่าไชยปราการ.ไทย.

 ​ 

Share :