ผู้ประกอบกิจการทำดอกไม้และเครื่องสักการะวัดพระแก้ว | ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย

ผู้ประกอบกิจการทำดอกไม้และเครื่องสักการะวัดพระแก้ว  ที่ตั้ง ชุมชนวัดพระแก้ว  จุดเริ่มต้นของการทำดอกไม้ของวัดพระแก้วไม่ได้มีคนทำ แต่เป็นการเป็นการเริ่มต้นโดย คนในชุมชนและศรัทธาญาติโยม มีนำดอกไม้ธูปเทียนมาสักการบูชาในวันพระหรือวันธรรมสวนะ จึงทำให้มีดอกไม้เป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากนั้นแล้ว วัดพระแก้วยังเป็นวัดที่ถือกำเนิดและพบเจอพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร ทำให้เป็นที่น่าสนใจและทำให้มีผู้คนต่างๆหลั่งไหลเข้ามากราบไว้บูชาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำดอกไม้ที่เกิดขึ้นในวัดพระแก้ว ซึ่งระยะเวลาในการทำดอกไม้นั้นมีมามากกว่า 40 ปี เป็นการสืบทอดมายังรุ่นต่อรุ่นจากผู้เฒ่าผู้แก่ ในปัจจุบันการทำดอกไม้กราบไหว้สักการบูชาได้มีครูอ้อย นางคณึงนิช มาลารัตน์ อายุ 65 ปี เป็นผู้ดูแลจัดการดอกไม้ต่างๆ นอกเหนือจากครูอ้อยแล้ว ยังมีผู้คนที่มีความสนใจในด้านการทำดอกไม้ และผู้มีจิตสาธารณะเข้ามาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันช่วยเหลือครูอ้อยในการจัดเตรียมดอกไม้ ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 3-4 คน อยู่อย่าง ในดอกไม้ที่ใช้สักการบูชาของวัดพระแก้วจะประกอบไปด้วย กรวยดอกไม้ ช่อดอกไม้ ธูป3ดอก เทียน1เล่ม  เพื่อให้ผู้ที่กราบไหว้บูชา นำไปจุดบูชาตามความสะดวกและความต้องการ จะไม่มีการนำเวียนสิ่งของเหล่านี้มาใช้นอกเหนือจากดอกไม้เท่านั้น ซึ่งนอกเหนือจากนั้นแล้วผู้ที่เข้าไปกราบไหว้สักการบูชาสามารถเลือกดอกไม้ที่ตนชอบได้เลยโดยมิได้บังคับ สม่ำเสมอ

The post ผู้ประกอบกิจการทำดอกไม้และเครื่องสักการะ<br>วัดพระแก้ว appeared first on ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย.

 ​ 

Share :