พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูล | เที่ยวทุ่งหว้า.ไทย

ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกับ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา ให้ข้อมูลทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การมีส่วนร่วมของเยาวชน และการสร้างความตระหนักของคนในท้องถิ่นในการหาแนวทางการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรณีของ จ.สตูล รวมไปถึงการผลักดันอุทยานธรณีสตูล เพื่อจัดตั้งอุทยานธรณีระดับโลก

พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูล จะจุดเริ่มต้นสำหรับการเริ่มต้นท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูล เพราะเป็นที่จัดแสดงและเก็บรวบรวมซากฟอสซิลที่พบเจอในพื้นที่ของเขตอุทยานธรณี ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ทุ่งหว้า ละงู มะนัง (ที่เป็นหมู่เกาะต่าง ๆ) ตัวอย่างซากฟอสซิลที่ค้นพบ อาทิเช่น

ไทรโลไบท์ จากเกาะตะรุเตา

นอติลอยด์ บรรพบุรุษของปลาหมึกในปัจจุบัน

สโตรมาโตไลท์ สิ่งมีชีวิตที่สร้างออกซิเจนให้กับโลกจนทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นกำเนิดขึ้นมา

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของแผ่นดินสตูลจากท้องทะเลดึกดำบรรพ์ 550 ล้านปีก่อน สู่แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ มีผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในปัจจุบัน

The post พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูล appeared first on เที่ยวทุ่งหว้า.ไทย.

 ​ 

Share :