วัดถ้ำจันทรคลาส | สถานที่ท่องเที่ยว Archives | จำปาโมง.ไทย

วัดถ้ำจันทรคราส

วัดถ้ำจันทรคราส ตั้งอยู่ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 2  ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ตามแนวเทือกเขาสูง ป่าเขือน้ำ เป็นป่าโขดหินมีความสวยงามตามธรรมชาติ   วัดถ้ำจันทรคราส ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนวนอุทยานภูผาแดงอำเภอบ้านผือ มีความสวยสงบร่มรื่น เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ  เช่น ไม้เต็ง รัง เหียง พลวง ประดู่ เป็นต้น โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะไว้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติธรรม ได้แก่

วิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ภายในเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงาม (ไม้สักทอง) ประกอบด้วยพระพุทธรูป  5 พระองค์
พระมหาเจดีย์เฉลิมเกียรติ 88 พรรษา ภายในเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงาม (ไม้สักทอง)ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
องค์พระศรีอริยเมตไตย ปรางค์นาค 9 ปรก ขนาด 9 เมตร 9 นิ้ว เป็นปฏิมากรรม ที่ยิ่งใหญ่ งดงาม(กำลังก่อสร้าง)

The post วัดถ้ำจันทรคลาส appeared first on จำปาโมง.ไทย.

 ​ 

Share :