วัดไทยสามัคคี.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำวัดไทยสามัคคี เป็นวัดที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไทยสามัคคีซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนำร่องไกลจากตัวอำเภอแม่สอดมาทางอำเภอแม่ระมาดเพียง 8 ก.ม. เป็นวัดที่มีความงดงามในด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนา ตลอดจนถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์

Share :