โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา ณ วัดไทยสามัคคี อ.แม่สอด จ.ตาก (เมืองไทยทีวี) – ชมคลิป | ข่าวสาร – วัดไทยสามัคคี.ไทย

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา ที่ วัดไทยสามัคคี ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา ภายใต้แนวคิด “ชม ชิม ช้อป แชร์ สนุกสุขใจ @ไทยสามัคคี” โดยมี นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก และ ชุมชนคุณธรรมบ้านไทยสามัคคี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นการให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวิถีงานวัดมาสร้างสรรค์ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนเพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม ของชุมชนและของชาติอย่างยั่งยืนส่งเสริมการใช้มรดกทางวัฒนธรรม ในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้กับชุมชน

กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้คัดเลือกให้ วัดไทยสามัคคี เป็นสถานที่จัดกิจกรรม เที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา เนื่องจากเป็นชุมชนต้นแบบของ จ.ตาก ที่มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง โดยการนำของ พระครูเมธากิจโกศล เจ้าคณะตำบลแม่กาษา ผู้นำศาสนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน เป็นผู้ให้ความสำคัญกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จึงได้จัดงานเที่ยววัด 55 เมืองรองบ้านเรา ขึ้น ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561

กิจกรรมภายในงานมีมากมาย ได้แก่ การทำบุญไหว้พระขอพร พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านกลองสะบัดชัย การแข่งขันตีกลองอึด การละเล่นพื้นบ้านเดินกะลา เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์โฮงหลวง ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านสะล้อซอซึง ร่วมแต่งกายย้อนยุค เที่ยวงานวัด ใส่ม่อฮ่อม ร่วมสนุกสนานกับรำวงย้อนยุค ชมหนังกางแปลง กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน ปาโป่ง สอยดาว, ชม ชิม ช้อป ร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณธรรม ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ CPOT ร่วมรับประทานอาหารโรงทาน ขนมเส้นน้ำหยวก (ขนมจีนน้ำยาแกงหยวกกล้วย)

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด สภาวัฒนธรรมตำบลแม่กาษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กาษา พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอด โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก นำนักท่องเที่ยว และผู้สื่อข่าวส่วนกลางจากกรุงเทพมหานคร มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อีกด้วย

ชมมณี เสืออ่ำ
เมืองไทยทีวี MthaiTV.com

 ​ 

Share :